Proposta eclèctica i sensible. El creuament aparentment impossible entre Björk i Ana Torroja. De lo local a lo universal, aires èpics, veu de possibilitats infinites. Polifonies encaixades i lluminoses. Veu energètica i carregada de matissos. ” - Xavier Miró Roca

MAILING LIST

Concert Dates / New Music / Latest News